Język:

  • Gospodarka i podatki

  • Zasoby ludzkie i zatrudnienie

  • Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

  • Szkolnictwo i wyższe uczelnie

  • Środowisko, zarządzanie przestrzenne i koncesje

  • Zdrowie i pomoc społeczna

You are here

Sektor publiczny

Administracja bliżej ludzi

Grupa AYESA dostarcza podmiotom publicznym zaawansowane rozwiązania, przyczyniające się do modernizacji i jakości ich usług, aby zapewnić przyjazną i skuteczną obsługę mieszkańców w sektorach, takich jak służba zdrowia, edukacja, zatrudnienie, wymiar sprawiedliwości, ochrona środowiska, dobrobyt społeczny oraz innych, takich jak strategia cyfryzacji, opieka społeczna, administracja i procedury elektroniczne.

Od początku rozwoju technologicznego administracji publicznej grupa AYESA aktywnie uczestniczy w projektach dotyczących definiowania, monitorowania i nadzorowania publicznych strategii cyfryzacji. Udział ten koncentruje się zawsze na praktycznych celach z wykorzystaniem odpowiednio dostosowanych wskaźników, narzędzi i działań, które umożliwiają pomiar rzeczywistego postępu oraz zmiany wpływu na obywateli i przedsiębiorstwa. 

Grupa AYESA ma 27-letnie doświadczenie we współpracy z administracją publiczną dla różnych urzędów, uniwersytetów i przedsiębiorstw publicznych hiszpańskich i południowoamerykańskich.

Najważniejsze projekty