Język:

You are here

Panamski Krajowy Urząd ds. Innowacji zamierza, z pomocą Ayesa, przekształcić Panamę w hub geoprzestrzenny

Panama zamierza przekształcić się w hub geoprzestrzenny, poprzez stworzenie krajowej platformy, za pośrednictwem której Krajowy Urząd ds. Innowacji  [Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)] będzie mógł świadczyć usługi  geograficzne (mapy, geo-dane, geoprzetwarzanie, streaming geo-referencyjny, itp.) dla potrzeb podejmowania decyzji w zakresie przemysłu rolno-hodowlanego, szkolnictwa, ruchu drogowego i transportu lądowego, zdrowia, higieny, turystyki i środowiska naturalnego. 

W tym celu powierzono naszej firmie wdrożenie wieloplatformowego oprogramowania, które umożliwi katalogowanie, publikację, interoperacyjność i wtórne wykorzystanie informacji geoprzestrzennej generowanej przez wszelkie instytucje rządowe. Umowa została podpisana na okres 10 miesięcy a jej wartość opiewa na niemalże 250.000 dolarów. Hub geoprzestrzenny to w zamierzeniu platforma gwarantująca interoperacyjność techniczną, która integrować będzie wszystkie dane geograficzne pochodzące od różnorodnych dostawców i instytucji, umożliwiając świadczenie usług o wartości dodanej. Pozwoli również na optymalizację procesów biznesowych, zarówno wewnętrznych jak i dotyczących obywateli i instytucji społeczeństwa obywatelskiego.  

Hub geoprzestrzenny, który łączy technologię opartą na otwartym oprogramowaniu (opensource) z rozwiązaniami komercyjnymi dostarczanymi przez producenta oprogramowania GIS ESRI Inc.,  ma stanowić wspólną platformę integrującą w prosty i sprawny sposób wszystkie instytucje krajowe – pozwoli to na znaczne ograniczenie kosztów materiałowych i oszczędzenie wysiłku ludzkiego.