Język:

You are here

Rząd Regionalny Andaluzji

Zintegrowane Zarządzanie Zasobami Organizacyjnymi
Sewilla, Hiszpania

Projekt GIRO realizowany przez Ayesę, jest wielkim projektem transformacji zarządzania ekonomiczno – finansowego autonomicznej administracji andaluzyjskiej oraz jej wszystkich spółek celowych, poprzez wdrożenie Systemu Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Organizacyjnymi (ERP) oraz przeniesienia wszystkich danych zgromadzonych w aktualnym systemie Jupiter. 

Rozwiązanie to łączy telematycznie wszystkie procesy zarządzania i planowania usług eko-finansowych oraz wpływów i wydatków, zamówienia publiczne i zasoby ludzkie za pomocą systemu zaprojektowanego i dostosowanego do specyficznych potrzeb autonomicznej Administracji. Równocześnie oferuje wysoką skalowalność i elastyczność pozwalające na dopasowanie do przyszłych zmian prawnych czy nowych wymagań, czyniąc z niego narzędzie coraz skuteczniej i wydajniej wspierające Administrację. 

Jednym z największych wyzwań tego projektu jest zarządzanie zmianą oraz zapoznanie użytkownika z nowym systemem. Dla ułatwienia migracji do nowego systemu zaprojektowano plan zarządzania zmianą, która odbędzie się równolegle z wdrożeniem nowego systemu.

 

Przedmiot działalności: