Język:

You are here

Rząd Chile

Consulting i rozwiązania technologiczne
Santiago de Chile, Chile

Ayesa współpracuje z Rządem Chile w różnych projektach dla Ministerstwa Sekretariatu Generalnego Prezydencji i w Ministerstwie Robót Publicznych. 

Dla Ministerstwa Sekretariatu Generalnego Prezydencji wdrażana jest Platforma administracji elektronicznej, świadczona usługa doradztwa przy implementacji Repozytorium Administratora Schematów i Metadanych Państwa oraz usprawnieniu i cyklicznej konserwacji Systemu Zarządzania HR.

Dla Platformy administracji elektronicznej zostanie uruchomione spersonalizowane biuro wirtualne, zintegrowane z portalami korporacyjnymi oraz portal obsługi pozwalający na zintegrowane zarządzanie procedurami i dokumentami drogą elektroniczną. Platforma ta początkowo będzie do użytku wewnętrznego, a później ułatwi obywatelom i firmom dostęp do usług elektronicznych Administracji.

Repozytorium dla Administratora Schematów i Metadanych Państwa jest strategicznym elementem procesu współdziałania pomiędzy organami państwowymi, który pozwoli poprawić klasyfikację, przechowywanie i wyszukiwanie dokumentów urzędowych.

Ponadto, w Ministerstwie Robót Publicznych (MOP) świadczone są usługi doradcze w zakresie Zarządzania Dokumentami i Archiwami oraz Infrastruktury Danych Przestrzennych (SDI). 

W przypadku systemu Zarządzania Dokumentami zaproponowano wyjątkowe globalne rozwiązanie w postaci wolnego oprogramowania co przyniesie, poza znaczną redukcją kosztów, zwiększenie bezpieczeństwa na poziomie organizacyjnym poprzez ujednolicenie zarządzania i kontroli dokumentów, planów, zdjęć, plików audio, video.

Zaprezentowany model Systemu Informacji Terytorialnej MOP zoptymizuje dostęp i zarządzanie danymi, będąc jednocześnie systemem bardziej przejrzystym i prostym, poprawia między innymi współdziałanie między systemami i ułatwia eksploatację danych kartograficznych.

W 2011, jednym z kamieni milowych Ayesy było pozyskanie homologacji na rozwój oprogramowania i jego utrzymanie dla Chilijskiej Administracji Publicznej.

Przedmiot działalności: