Język:

You are here

Obsługa aplikacji krytycznych i rozwiązania o zasadniczej wartości

Budowa sieci

AYESA to specjalista w zakresie usług zarządzania sieciami infrastruktury technologicznej w wielkich organizacjach z centrami roboczymi rozproszonymi po świecie oraz o różnych środowiskach pracy, takich jak sieci urzędów administracyjnych, obsługi klientów, szpitale, ośrodki zdrowia, biura prawnicze i centra edukacyjne. 

Wsparcie takich wielkich sieci miejsc pracy oraz serwerów resortowych i korporacyjnych to wielkie projekty trudne w zarządzaniu, które wymagają odpowiedniej metodologii, postępowania i narzędzi, aby móc zaoferować wydajność w zapobieganiu awarii, jak również w udzielaniu odpowiedzi oraz efektywność w obsłudze swoich klientów. 

Grupa dysponuje wysoko wykwalifikowanym personelem, zarówno do wsparcia klienta centrów i biur, jak i do rozwiązywania nawet najbardziej skomplikowanych awarii, wymagających specjalnej obsługi technicznej.